• banners/banner_buurtplatform.jpg
 • banners/banner_nieuwsbrief.jpg
 • banners/banner_wg_holtum2.jpg

   

De (toekomstige) leefbaarheid van ons dorp is een thema wat velen van ons zorgen baart. Dat geldt zeker voor de verenigingsmensen in ons dorp en het Buurtplatform, maar ook voor veel andere bewoners.

Voorjaar 2017 heeft het Buurtplatform Holtum (actief sinds 2006) zijn naam gewijzigd in de meer toepasselijke naam Dorpsplatform Holtum. Dit werd met name getriggerd door enkele personele wisselingen in dit platform en het opnemen in de organisatie van een zich Holtum 2.0 noemende werkgroep, die zich in de loop van dit jaar spontaan heeft gevormd.

Als Dorpsplatform zijn we blij met dit nieuwe initiatief. Het past heel goed bij en naast een aantal grote, de leefbaarheid bedreigende, infrastructurele ontwikkelingen rondom Holtum  en de organisatie van het dorpsfeest, die al (veel) langer onze vlag  veel aandacht krijgen.

Met de komst van de nieuwe wergroep Holtum 2.0 heeft ook de website van het Dorpsplatform een ontwikkeling ondergaan. Op deze vernieuwde website (waar u zich tans bevindt) vind u nu de informatie van de 7 werkgroepen, actueel nieuws en diverse informatie omtrent zaken aangaande Holtum en omgeving. 

      Nieuwsitems:

 • Resultaten dialoog over opgaven in coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM gemeente Sittard-Geleen

  • door Administrator
  • 09-12-2018

  SAMEN DUURZAAM is de overtuiging van het gemeentebestuur over de toekomst van Sittard-Geleen. Deze overtuiging is opgetekend in het raadsbesluit van 5 juli 2018 en staat voor: meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en instellingen scherpe (inhoudelijke en financiële) keuzes durven maken in wat we wel doen en wat we niet doen focus leggen op duurzaamheid, gezondheid, wonen & leven, ontspannen & genieten, innovatie Vanuit deze overtuiging is het gemeentebestuur in oktober 2018 gestart met de dialoog met de samenleving. Tijdens gesprekken met inwoners, verenigingen, ondernemers, belangenbehartigers en leidende personen in de private en semi-publieke sector wordt het beeld steeds duidelijker wat het gezamenlijke punt op de horizon is en met welke opgaven en activiteiten Sittard-Geleen dit punt op de horizon in 2030 kan bereiken. PROCESVERSLAG Samen Duurzaam 2018 Ronde 06122018 Toevoeging op coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM

 • Bewonersbijeenkomst herinrichting voormalige basisschool De Munnik

  • door Administrator
  • 19-11-2018

  De gemeente Sittard-Geleen organiseert een infoavond over toestaan van bebouwing op de locatie van voormalig basisschool De Munnik. De infoavond is op donderdag 6 december 2018 om 19.00 uur in de Aw Sjoal. Alle bewoners met direct zicht op de locatie krijgen een persoonlijke uitnodiging.

 • Winterdagen bij DC De Munnik

  • door Administrator
  • 19-11-2018

  4, 5 en 6 december 2018 organiseert Dagcentrum De Munnik Holtum van 10.00 tot 15.00 uur de 'Winterdagen'. Tijdens de 'Winterdagen' verkopen ze bijzondere producten en kunstwerken die gemaakt zijn door mensen met een beperking. Bekijk de poster van de 'Winterdagen'.

 • Sint Maartenfeest Holtum – Buchten

  • door Administrator
  • 27-10-2018

  Sint Maarten, vrolijke kinderstemmen, gekleurde lampionnen of een uitgeholde suikerbiet en het ontsteken van het Sint Maartensvuur. De herdenking van Sint-Martinus, een soldaat die lang geleden de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar gaf die het koud had. Op maandag 12 november zal het Sint Maartensfeest in Holtum en Buchten gevierd worden. Het feest wordt georganiseerd door enkele ouders in samenwerking met Jong Nederland Buchten. Vanuit beide kerkdorpen zal om 18.30 uur een lampionnenstoet richting de brandstapel aan de Buchterweg vertrekken. In Buchten zal de stoet vanaf de Buchter Markt onder muzikale begeleiding van de drumband van schutterij Sint Joseph vertrekken. De route ziet er als volgt uit: Buchter Markt – Dorpstraat – Oude baan – Keerweg – Buchterweg. Vanuit Holtum vertrekt de stoet vanaf de Munnikstraat. Onder begeleiding van het trompettenkorps van Schutterij Sint Martinus. De route is hier als volgt: Munnikstraat – Philips Bentickstraat – Ankersweg – Martensweg – Neil Armstrongstraat – Adelaarstraat – Buchterweg – Paalweg – Maaseikerweg – In ’t Kempke – Gulick-Gelrestraat – Mispelboom – Buchterweg. Rond 19.00 uur zal uiteindelijk het Sint Maartensvuur ontstoken worden. Voor de kinderen is er een traktatie in de vorm van een beker warme chocomel en een wafel. Deelname is geheel gratis en onder eigen verantwoordelijkheid. We hopen vele kinderen samen met hun ouder(s), opa’s en oma’s te mogen ontmoeten. Flyer Sint Maarten

 • 6e Edititie Houtemse Gezèt

  • door Administrator
  • 27-10-2018

  De zesde Houtemse Gezèt is uit. Heeft u hem toch gemist? Lees de Gezèt hier.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum