• banners/banner-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
 • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar..

      Nieuwsitems:

 • 6e editie Houtemse Gezèt

  • door 't bestuur
  • 27-10-2018

  De zesde Houtemse Gezèt is uit. Heeft u hem toch gemist? Lees de Gezèt hier.

 • Uitkomst praatcafé Holtum 2.0

  • door 't bestuur
  • 29-07-2018

  Aan het goed voorbereide praatcafe in de Auw Sjoal hebben in totaal 42 verschillende personen (incl. de gespreksleiders van Holtum 2.0) deelgenomen. We hadden gehoopt op ongeveer 50 mensen, maar zijn tevreden met aantal. 22 mensen hadden de moeite genomen zich afgemeld van slechts een tiental uitgenodigde mensen hadden we geen bericht ontvangen. De deelnemers werden ontvangen met koffie/thee en gebak. Van de tijdens de dorpsbijeenkomst gepresenteerde 10 leefbaarheidthema’s werden de 5 thema’s die de hoogste prioriteit kregen tijdens die bijeenkomst separaat aan praattafels behandeld. De thema’s 6 t/m 10 werden aan één praattafel besproken. Voor de 1e 3 thema’s vonden gezien het aantal deelnemers 2 rondes plaats; De thema’s 4 en 5 werden in één ronde besproken. Voor de thematafel 6 t/m 10 vonden 2 rondes plaats. Na de inschrijving, waarbij elke deelnemer gevraagd werd om over 2 verschillende thema’s mee te discussiëren, werd het praatcafe ingeleid door Freya Pijnenborg (VKKL, alg. leiding praatcafe) en de opzet werd door Serge Tummers toegelicht. Na korte inleiding van het thema door de gespreksleider werd aan de verschillende tafels  kleine of grotere groepjes gediscussieerd en ideeën werden op post-its geschreven. Daarna werden de ideeën waar nodig kort toegelicht en op het triplex bord geplakt en (enigszins) geclusterd. Tenslotte kregen de deelnemers 5 plakkertjes die ze konden toewijzen aan de ideeen(clusters) die hun het meeste aanspraken (max 2 sterren per idee) en konden de via stickers hun naam verbinden aan een of meerdere ideeen(clusters), waar ze zich eventueel actief voor wilden inzetten. In totaal werden aan de verschillende tafels in de 2 rondes 216 briefjes met ideeën op de triplexborden geplakt en 31 verschillende mensen plakten hun naam bij 1 of meerdere ideeen(clusters). De sfeer tijdens het ca. 2 uur durende praatcafe was positief en relaxed. Kritieken tijdens de pauze tussen de 2 rondes en na afloop waren lovend en er heerste een optimistische stemming. Voor veel aanwezigen was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten en kennis met elkaar maakten. Dit werd ook als erg waardevol ervaren. Op de volgende pagina’s treffen jullie allereerst een fotocollage aan die een goed beeld van de bijeenkomst schets. Daarna volgen de geclusterde en samengevatte (min of meer dezelfde) ideeën per thema . Hierin staan in 27 clusters 127 verschillende (sub-)ideeën vermeld.   Thema: Sociale Activiteiten en Ontmoeten         24 deelnemers Ontmoeten & samen activiteiten ondernemen (volwassenen, senioren) Kreeg 39 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Koken voor/door alleenstaanden Holtum kookt uitbreiden (meer vrijwilligers erbij betrekken) Heel Holtum bakt organiseren Maandelijkse activiteit specifiek voor (jong-)volwassenen (25-40 jr) Samen creatief zijn Samen uitstapjes/reisjes maken (Vrijblijvende) ontmoetingsmogelijkheden creëren (bijv. koffiedrinken, kaarten, praten over thema(‘s) Open tuinendag organiseren Tapas-avond (Amerikaanse stijl) Festijn voor jong en oud tijdens koningsdag (op de markt) Organiseer Holtum Games (bijv. tijdens dorpsfeest) Organiseer/faciliteer straat- en/of buurtfeesten Organiseer filmavonden voor volwassen en/of jeugd(igen) Organiseer nieuwjaarsborrel in gemeenschapshuis   Holtum organiseert en presenteert zich (ook naar buiten) Kreeg 11 sterren en 1 persoon plakte zijn naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Garage sale Rommelmarkt en/of braderie   Samen wandelen en/of fietsen Kreeg 16 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Samen wandelen (groepjes) op regelmatige basis Avond/wandelvierdaagse organiseren Organiseer fietstocht(en)   Holtumse ondernemers Kreeg 4 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Betrek Holtumse ondernemers (bij ideeën en uitvoering) Ondernemers samen sterk; veel know how in Holtum; Ondernemers bekender maken in Holtum (te onbekend nu)   Ontmoetingsplaatsen Kreeg 14 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Jeu de boule baan op d’n Dreesj of op de markt Huiskamer, ontmoetingsplek voor jong en oud Kantine voormalig voetbalveld ombouwen tot ontmoetingsruimte (Beheerde) multifunctionele ruimte creëren Maak een ijssalon of koffiehuisje met terras in Holtum voor wandelaars en fietsers (d’n Dreesj?) Grasveldje hoek Martenweg/Ankersweg: stoelen bij elkaar zetten   Samen aan de slag (voor een schoner / mooier dorp) Kreeg 14 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Zwerfvuil opruimen in / rond dorp (tijdens wandelen) Onderhouden van groen in park den Dreesj Onderhouden / verfraaien openbare ruimte   Ruimte voor- en wandelen met honden Kreeg 28 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee (omheinde) hondenuitlaatplek & ontmoetingsplek hondenbezitters (bij park d’n Dreesj?) Samen wandelen met de hond   Verenigingen ondersteunen Kreeg 2 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Bundelen van verenigingsactiviteiten (coördineren) Elkaar meer/beter helpen bij verenigingsactiviteiten Vraag en aanbod leden / vrijwilligers inventariseren Activiteitenkalender maken en bijhouden   Informeren / communiceren Kreeg 10 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Centraal infobord voor/in Holtum Digitaal prikbord voor activiteiten (dorpswebsite) Geboortebord voor in Holtum geboren baby’s Maak (nog) meer reclame voor Holtum 2.0     Thema: Cultuur en Erfgoed                    15 deelnemers   Informatie over Holtums verleden verzamelen, digitaliseren, presenteren Kreeg 18 sterren en 6 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Inventariseren wat er allemaal is (dat is erg veel) Verzamelen van historische boekjes, teksten, knipsels Verzamelen van beelden (foto’s, film) van verenigingen, straatbeelden, markante gebouwen etc. Verzamelen van vastgelegde historische audio-opnames Digitaliseren, rubriceren van verzameld teksten en beelden Film-, foto- audioarchief aanleggen en toegankelijk maken (youtube) Museum(pje) inrichten met historisch materiaal   Foto’s en documentaire film & boekje maken over Holtum Kreeg 18 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Film / fotografeer vooral ook wat dreigt te gaan verdwijnen (vb. tunnetje, kamerhof) Interview oude bewoners over het vroegere leven in Holtum Maak documentaire over de Holtumse verenigingen Boekje over huidig en vroeger Holtum (o.a. voor nieuwkomers)   Materieel en cultureel erfgoed behouden, onderhouden en gebruiken Kreeg 23 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Beschrijf de huidige cultuuruitingen en identiteitbepalende activiteiten van Holtum Breng belangrijk materieel en cultureel erfgoed in kaart en maak je sterk voor het behoud hiervan; probeer ook de busverbinding door Holtum te behouden Stimuleer samenwerking tussen verenigingen en verjonging van verenigingsbesturen Plaats op diverse plaatsen waar historisch erfgoed verdwenen is foto’s / tekst hoe het daar vroeger was (vb. Centerfuu, klooster, Dreesj) Maak mooie gedichten / teksten van vroegere Holtumse schrijvers (Leo Meuris, mevr. Dahlmans) weer publiek Probeer kasteel Wolfrath ook toegankelijk te maken voor Holtumse culturele activiteiten Openluchtconcert fanfare en/of zangkoor op historische lokatie (huize Holtum, Wolfrath) Organiseer weer een alternatief schuttersfeest Betrek jeugd meer bij het dorp en zijn historie door speelse voordrachten; nodig ze ook uit om zelf te vertellen, tekenen wat ze in het dorp aanspreekt (en wat ze missen) Plaats groot bord bij dorpsingangen “Holtum een dorp om trots op te zijn!” (logo / beeld van Houtem Vreuger)     Thema: Veiligheid              13 deelnemers   Inventariseren, benoemen, signaleren verkeersproblemen Kreeg 33 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Tijdig maaien van gras naast Verloren van Th. Weg en rotondes Vrachtverkeer over Verloren van Themaatweg Verkeersdrempels bij VDL-Nedcar Sluiproutes voor VDL-verkeer Te hard rijden over Buchterweg – Martinusstraat (30 km zone maken?) Te hard rijden door de kern en over sluiproutes (flitspalen plaatsen??)     Inventariseren, benoemen, signaleren overige problemen Kreeg 7 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Er is sprake van geluid-, fijnstof- en stankoverlast (inventariseer, meet waar mogelijk en signaleer) Roekenprobleem buurt rond Maaseikerweg Hondenpoep op trottoir Loslopende katten   Veiligheidsvragen Kreeg 11 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Hoe kan criminaliteit het beste worden gemeld? Waar melden als er iets opvallends is? meldingen bij politie worden vaak niet serieus genomen! Wijkagent niet zichtbaar; wie is dit? Onderzoek veiligheidsbeleving van Holtumse inwoners Waar kunnen mankementen aan wegen / trottoirs worden gemeld? Hoe veilig zijn de speeltoestellen op pleintje en d’n Dreesj?   Veiligheidsvoorlichting en verbeteren (buurt)preventie Kreeg 20 sterren en 6 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee 1 coördinator veiligheid Holtum benoemen (ook aanspreekpunt voor Gemeente en instanties) Hoe breed is buurtpreventie, wat zijn de kaders? Whatsapp buurtapp: niet iedere onbekende is een ‘boef’ (beperk meldingen; stimuleer meedoen, maar probeer alleen serieuze meldingen te verspreiden Burgerwacht – ’s avonds in groepjes (herkenbaar) door dorp wandelen (eventueel met honden) Melden vandalisme aan leegstaande (huur)huizen Organiseer lezing door de wijkagent (over zijn taak en tips m.b.t. beveiliging) Zorg dat mankementen in de openbare ruimte digitaal / centraal kunnen worden gemeld (dorpswebsite of gemeentelijke site)     Thema: Hulpvaardigheid & zorg          5 deelnemers   Hulp voor ouderen Kreeg 33 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Studenten kunnen mantelzorgers ontlasten / maatje voor alleenstaande ouderen worden (tegen 7,50 / uur) Jongeren die tegen (kleine) vergoeding klusjes doen voor ouderen Maak een Whatsapp hulpgroep; groep die gebeld of per app gevraagd kan worden om bijv. vervoer naar ziekenhuis, boodschappen doen Formeer een maatjesgroep/hulpgroep voor ouderen (ook ter ontlasting van mantelzorgers) Organiseer lotgenoten contactgroep(en); ook voor mantelzorgers Organiseer informatieavond over beschikbare zorg en hoe/waar die te bereiken is Maak een informatiefolder over alle beschikbare zorg & hulpverleners (ook via dorpswebsite beschikbaar stellen) Regel een wensbus via gemeente (eventueel samen met Buchten) Bus moet door Holtum blijven komen Streef naar behoud SRV-wagen door Holtum + winkelvoorzieningen   Inzetten voor medewoners Kreeg 6 sterren en 1 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Formeer een oppas-groep (tbv ouders met kinderen) (vaste tarieven) Maak een Whatsapp hulpgroep; groep die gebeld of per app gevraagd kan worden om bijv. kinderen van school te halen     Thema: Jeugzaken                  9 deelnemers   Faciliteiten voor de jeugd Kreeg 19 sterren en 3 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Open staan voor hun eigen ideeën en fantasieën Creëer eigen ontmoetingsruimte voor opgroeiende jeugd (tot 16) Klimmuur en extra speelfacliteiten op d’n Dreesj Buitenspeelplaats (d’n Dreesj of ‘pukkel’) om te kunnen ravotten, hutten bouwen etc. Creëer grafittimuur, hangplek voor oudere jeugd (d’n Dreesj) Creëer een fietscrossbaan Creëer een sport- en spellenbank (d’n Dreesj?) open op bijv. woensdag- en zaterdagmiddag Pleintje tegenover voormalige school: betere speelattributen (touw/klimattributen van d’n Dreesj overhalen)), maak voetbalveldje     Activiteiten voor en door de jeugd Kreeg 23 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Inventariseer de doelgroepen en organiseer praatsessie over hun ideeën en wensen Dorpsavond voor jeugdigen (toezicht/begeleiding ouderen) Meer activiteiten voor jonge jeugd (6-12 jr.) bijv. sport, creatief, actief, toneel (o.a. op d’n Dreesj en in gemeenschapshuis) Activiteiten voor de jeugd van (12 – 16 jr.); beachvolleybal Organiseer straatspeeldag Organiseer gamemiddagen/competitie Organiseer spel/speurtocht m.b.v. gsm Jeugdactiviteiten (samen met Buchten) bijv. bootcamp, wandelen Probeer bekende Nederlander/Limburger te strikken om iets voor onze jeugd te laten doen Youtube vlogger van leuke activiteiten, kinderambassadeur   Jeugd kan ouderen helpen met moderne technologie (computerles, smartphone, ipad, socialmediagebruik, internetgebruik): breng ze samen!     Overig t.a.v. jeugd Kreeg 2 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Veiligheidspoppetjes aanbieden (om jeugd veiliger op straat te laten spelen) Organiseer een vrijwilligersbank van vrijwilligers die jeugdactiviteiten willen/kunnen ondersteunen (bijv. ook voor KVW-week)     Overige 5 Thema’s                   16 deelnemers Gezondheid & sport Kreeg 13 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Promoot gemeenschapshuis (eventueel oude school) als locatie om te sporten Prikbord online: sport(mogelijkheden) en samen willen sporten kenbaar maken Wandelen / fietsen met lunch Organiseer een obstakelrun en/of een sponsorloop voor goed doel Creëer en promoot meer sportieve buitenactiviteiten (bijv. beweegtuin)     Persoonlijke en creatieve ontwikkeling Kreeg 5 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Gemeenschapshuis open stellen voor exposities en cursussen Probeer in de oude school een 24-uurs fitnessmogelijkheid te creëren Hartslag nu: AED en reanimatie cursus   Integratie nieuwe bewoners Kreeg 5 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Beter informeren nieuwe bewoners: Brochure met alle belangrijke informatie aanreiken Infoavond (jaarlijks) voor nieuwe bewoners; kennismaking, samen wandeling door dorp l.v. autochtone bewoner/verteller Verwelkom nieuwe bewoners met een bloemetje en belangrijke lokale informatie Organiseer een praatcafe speciaal voor nieuwe bewoners   Snelle, betere communicatie Kreeg 7 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Papieren Houtemse Gezet voor ouderen behouden; Gezet blijven promoten Gemeenschapshuis als internetcafe; hulp voor ouderen bij computergebruik Centraal infopunt (dorpswebsite?): voor zenden en ontvangen van informatie/vragen etc.   Duurzaam wonen & duurzame energie Kreeg 16 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen Idee Buurtaanpak verduurzaming van woningen Bijeenkomst over duurzame energie voor het hele dorp Brede voorlichting over duurzaamheid & duurzame energie woningen Samen groter inkopen (bijv. zonnepanelen’ Groep die zich inzet voor schoner buitengebied; opruimen zwerfafval  

 • Dorpsfeest Holtum

  • door 't bestuur
  • 29-07-2018

  Klik op onderstaande link voor meer informatie over het Dorpsfeest "Gezelligheid kent  geen tijd"  op zaterdag 1 september a.s. http://www.dorpsfeestholtum.nl/node/4   Werkgroep Dorpsfeest Holtum                                                 Om 17.30u optreden van:   aanwezig: Frituur Holtum (t/m 19.30u) Springkussen DJ Hapje en een drankje Holtum kookt 20.30u Loterij   Om 21.00u optreden van       en jeugdleden  

 • Aanbieden petitie Burgemeester Cox

  • door 't bestuur
  • 19-07-2018

  Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform Holtum, biedt Burgemeester Cox petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast Ekompany gevestigd op  bedrijventerrein Holtum Noord. De aanbiedingsbrief behelst tevens een Noodkreet voor het behoud van de leefbaarheid in het Kerkdorp Holtum.   Hieronder volgt de inhoud van de begeleidende brief:   Geachte Burgemeester Cox,   Vandaag, 4 juli 2018, bieden wij U de petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast van het bedrijf Ekompany Internationaal BV.   We doen, namens de ondertekenaars van deze petitie een dringend beroep op U, als burgervader van de gemeente Sittard-Geleen, om hier aandacht aan te besteden en zorg te dragen voor een passende oplossing. In de periode van 5 mei 2018, ons verzoek aanbieding petitie, tot op heden is de overlast niet minder geworden. Sterker nog, steeds meer inwoners van Holtum ondervinden overlast van de bedrijfsvoering van Ekompany. Deze situatie kunnen en willen wij niet langer accepteren. Daarnaast willen wij onze zorgen kenbaar maken inzake andere vormen van (groeiende) overlast van het industriegebied Holtum Noord. De hier gevestigde en nog te vestigen bedrijven sluiten Holtum inmiddels volledig in en er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de inwoners. De leefbaarheid in het Holtumse staat zwaar onder druk. Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog voornemens om, in het kader van het milieu, 4 windmolens te plaatsen op Holtum Noord, hetgeen een nieuwe aanslag betekent op de leefbaarheid in Holtum.  Weer een voorbeeld dat er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de leefbaarheid in het kerkdorp Holtum. Holtum Noord wordt volgepropt met leefbaarheids  belastende   bedrijven waarvan de inwoners de dupe worden.Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst met de Provincie en de commerciële partij ENGIE, is van overleg met- en inspraak door de inwoners van Holtum, geen enkele sprake geweest. Tevens maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en de productie van fijnstof die vrachtwagens en het overig gemotoriseerd verkeer op de Verloren van Themaatweg veroorzaken. Het vrachtverkeer zou feitelijk niet eens over de Verloren van Themaatweg mogen/hoeven rijden, deze kunnen gemakkelijk gebruik maken van de gerealiseerde nieuwe ontsluiting vanaf de A2, maar door veel bedrijven op Holtum Noord 1 en 2, wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt. Ook vragen wij aandacht voor de overlast van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door werknemers van VDL/Nedcar op de Ruys de Beerenbroucklaan. Dit toenemend verkeer in deze woonbuurt, waarbij de snelheden ruimschoots de 30 km overstijgen, vormt steeds meer een bron van ergernis bij de aanwonenden. Wij verzoeken U te bewerkstelligen dat op de Verloren van Themaatweg een z.g. flitspaal wordt geplaatst, hetgeen een einde zal maken aan de hoge snelheden en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en op de Ruys de Beerenbroucklaan maatregelen worden getroffen die het sluipverkeer terugdringen. We hopen van U zo spoedig mogelijk te vernemen welke stappen U onderneemt om een einde te maken aan de genoemde klachten.

 • 4e Edititie Houtemse Gezèt

  • door 't bestuur
  • 21-06-2018

  Klik hier om de 4de editie van de Houtemse Gezèt te lezen. Redactie van de Houtemse Gezet

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum