• banners/banner-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
 • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar..

      Nieuwsitems:

 • Extra Editie Houtemse Gezèt

  • door 't bestuur
  • 09-04-2018

  Afgelopen week verscheen er een extra editie van de Houtemse Gezèt omtrent de recente dorpsbijeenkomst. Klik hier om de Houtemse Gezèt te lezen.

 • Onderhoud Park D'n Dreesj

  • door 't bestuur
  • 20-03-2018

  Afgelopen jaar is er in ons mooie Kerkdorp de nodige commotie ontstaan inzake het onderhoud van het park D’N Dreesj, het was en is niet voor iedereen duidelijk hoe het onderhoud van de aanplant en het maai- en snoeiwerk tot op heden is uitgevoerd. De kwaliteit van onderhoud, waarin het park zich momenteel bevindt, wordt als ver beneden peil ervaren. Met het oog op verbetering van de kwaliteit van onderhoud en om de nodige duidelijkheid te verkrijgen heeft de voorzitter van het Dorpsplatform Holtum, contact opgenomen met de verantwoordelijk wethouder in deze, Dhr. Leon Geilen. Het contact heeft geresulteerd in een afspraak op 23 februari j.l. waarbij het park en de omgeving is bezocht. Aanwezig bij het bezoek:Dhr. Leon Geilen, wethouder,Dhr. Piet Huveneers, verantwoordelijk ambtenaar Groen,Dhr. Jean Hoedemakers, stadsdeelcoördinator enDhr. Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform. Ter sprake is gekomen de algemene onderhoudstoestand, de uitvoering van de maaiwerkzaamheden, het niet verwijderen van de distels en het stuk rijden van de aanplant bij de uitvoering van het grof maaiwerk. De meeting heeft geresulteerd in het volgende: Dhr. Huveneers zal een plan van aanpak presenteren aan hetDorpsplatform, met o.a. als inhoud:-Frequentie en aanpassing maaiwerk.-Her- en bijplant heesters.-Herinrichting bloemenweides.-Verwijderen distelvorming. Na de presentatie van het onderhoudsplan aan het Dorpsplatform, zal dit worden gepubliceerd op de website van het Dorpsplatform en in de Houtemse Gezèt. We houden U op de hoogte.

 • Bedrijvenpark Holtum-Noord

  • door 't bestuur
  • 15-03-2018

  Op 15 maart 2018 verscheen er in De Limburger een artikel aangaande het Bedrijvenpark Holtum-Noord. Klik hier om dit artikel te lezen.

 • Open dag hospice Bronnerhof

  • door 't bestuur
  • 09-03-2018

  In het kader van de week van de zorg kunt u op 17 maart voor informatie terecht, en een kijkje nemen, in hospice Bronnerhof in Born. Bronnerhof heeft een hoog ‘Holtum-gehalte’ omdat dit huis een initiatief is geweest van een aantal Holtummers en omdat diverse mensen uit ons dorp er als vrijwilliger actief zijn. Het hospice gevestigd in een voormalig klooster achter de kerk in Born is een zogenaamd bijna-thuis-huis, een kleinschalige, warme plek voor gasten en hun naasten in de laatste levensfase, en bestaat inmiddels 6 jaar. Het huis met 5 gastenkamers draait voornamelijk op een ‘leger’ van ca. 90 vrijwilligers, in goede samenwerking met de verpleegkundigen van Buurtzorg en de eigen huisarts van de aanwezige gasten in het huis. Iedereen die om welke reden dan ook graag meer wil weten over hospicezorg in het algemeen en Bronnerhof in het bijzonder, is op 17 maart van harte welkom. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in ons hospice, zijn van harte welkom.Wij bieden daartoe 2 verschillende tijdstippen aan om op bezoek te komen: om 13.30 uur en om 15 uur. Na een algemene inleiding, zullen wij een rondleiding in kleine groepjes verzorgen en allerlei vragen beantwoorden. Wel vragen wij u om u vooraf even aan te melden voor deze open dag. Dat kan door een email te sturen naar info@bronnerhof.nl of door dit telefonisch te doen op nummer 046-4861604. Vermeld s.v.p. op welk tijdstip en met hoeveel personen u komt.

 • Tweede Houtemse Gezèt

  • door 't bestuur
  • 07-03-2018

  De tweede Houtemse Gezèt is een feit. iedere inwoner van Holtum heeft deze vandaag in de brievenbus gekregen. Heeft u hem toch gemist? Lees hem hier.

 • Dorpsbijeenkomst

  • door 't bestuur
  • 06-03-2018

  Het is bijna zover. De dorpsbijeenkomst waar wij al zo lang naar uitkijken en naar toe hebben gewerkt. Deze zal op vrijdagavond 9 maart aanstaande van 19.00 tot ca. 21.00 uur plaatsvinden in de ‘Auw Sjoal’. De zaal is vanaf 18.30 uur open en wij ontvangen u met koffie/thee en gebak.Dit is DÉ gelegenheid voor de inwoners van Holtum om te vernemen waar en hoe men in diverse dorpen in Nederland, ook in Limburg, succesvol mee bezig is; namelijk om de afnemende leefbaarheid en vitaliteit van hun dorp, in eigen regie én vertrouwend op eigen kracht, aan te pakken. Gemeenten en overheden beginnen een dergelijke aanpak steeds beter te begrijpen, te stimuleren en te ondersteunen. Dat willen wij graag in het eerste deel door een aantal sprekers, met voorop burgemeester Cox, toelichten. Ongetwijfeld heeft u inmiddels wel wat al iets (meer) van onze werkgroep Holtum 2.0 vernomen. Vanaf het begin van dit jaar hebben wij op verschillende manieren geprobeerd de burgers van Holtum te bereiken. Wij hebben ook al veel enthousiaste reacties teruggekregen en daarom kijken wij met veel vertrouwen uit naar 9 maart. Na de pauze zal onze uit 10 personen bestaande diverse en jonge groep in eendrachtige samenwerking, heel concreet in gaan op de situatie in Holtum. Daarnaast wordt er ingegaan op de mogelijkheden en kansen die wij zien om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Daarna zullen wij schetsen wat er inmiddels al gedaan en ontwikkeld is, en welke hoofddoelen wij nastreven. Ook presenteren wij een aantal leefbaarheidthema’s, waar ideeën bij gezocht zullen worden om het wonen in, en het gemeenschapsleven van Holtum aantrekkelijker te maken. Tenslotte laten we zien hoe we, na deze dorpsbijeenkomst, verdere stappen willen zetten en nodigen wij de aanwezigen uit om aan te geven wat ze van de aanpak vinden, wat zij zelf de belangrijkste thema’s vinden, en waar ze eventueel zelf over mee zouden willen denken. Na de bijeenkomst is ruimschoots tijd om aan en rond de bar met ons en met elkaar te praten en bespiegelingen over de toekomst van ons mooie dorpje te maken.Wij roepen jong en oud, mannen en vrouwen, langjarige en nieuwe bewoners van Holtum op:Höb Houtem Leef en kóm de 9e nao de Auw Sjoal!

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum