• banners/banner-uitbreiding-vdl-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

 • Lintje Anny Kerstjens-Cramers

  • door Administrator
  • 27-04-2018

  Anny Kerstjens-Cramers is secretaris van het gemengd zangkoor Holtum. Naast haar bestuurlijke taken is zij tweede dirigent en organiseert zij het traditionele Ceciliafeest van het koor. Zij is jarenlang betrokken geweest bij de Houtumse revue, onder meer als tekstschrijver. Zij droeg ook bij aan de totale organisatie van de revue. Bovendien heeft zij als tekstschrijver meegewerkt aan de jubileumrevue die destijds ter ere van Sittard 750 jaar stad werd geschreven. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Koningsdag 2018

  • door Administrator
  • 23-04-2018

  Tradities proberen wij  in ere  te houden,  ook bij ons in Holtum en een van die tradities is het vieren van Koningsdag. KONINGSDAG 2018  gaan wij dit jaar vieren op vrijdag 27 april 2018.  Alle activiteiten vinden plaats rond de Holtummer Markt.  Onze Burgemeester, dhr. Sjraar Cox heeft toegezegd deze morgen naar Holtum te komen om de feestelijkheden mee te openen.  Volgens traditie zal om 10.00 uur de vlag worden gehesen tijdens het spelen van het volkslied door onze “fanfare Juliana”. Vervolgens wordt er een rondgang door het dorp gemaakt met Muziekgezelschap  “Juliana”  en schutterij “Sint Martinus”,  met in hun midden de nieuwbakken schutterskoning 2018, schutter Scott Smeets. Voor de jeugd heeft Serge Tummers weer leuke spellen uitgezocht en men kan gebruik maken van een springkussen .   Het  programma voor deze morgen: 10.00 uur     Opening van de festiviteiten  d.m.v. hijsen Nederlandse vlag  en spelen volkslied.  10.30 – 12.00 u      SPELLEN – SPRINGKUSSEN – BALLONNEN WEDSTRIJD Voor alle deelnemende kinderen is er een prijsje en er zal ook een versnapering  aan de kinderen aangeboden worden. We hopen op goed weer dit jaar, zodat velen de weg naar de “Holtummer Markt” zullen maken om zich voor Koning en Vaderland, maar vooral ook om zich zelf actief of passief prima te amuseren.             Stichting Oranjecomité Holtum

 • Houtumse Revue zoekt creatieve geesten

  • door Administrator
  • 12-04-2018

  Theatergezelschap ‘de Houtumse Revue’ is op zoek naar jou. Kom schrijven of meedenken over de inhoud van de revue van 2019. Wij organiseren een open brainstorm en schrijfsessie. Iedereen is welkom op deze gezellige avond die ongeveer als volgt uit zal zien: Ontvangst met koffie en vlaai Brainstorm over het thema van de revue 2019 (wordt bij aanvang bekend gemaakt) Ideeën selecteren op spelvorm Stukje theorie over theatrale opbouw Uitwerken van ideeën tot concrete schrijfopdrachten Schrijfopdrachten verdelen en eventueel al uitwerken Je hoeft zeker geen schrijfervaring te hebben en niet alle deelnemers hoeven na de sessie in de pen te kruipen. Met een beetje fantasie of een apart gevoel voor humor kun je al een waardevolle bijdrage leveren! Wanneer: Maandag 30-4 as om 19.30u Waar:      Wordt later gekozen op basis van interesse Hoe:        Schrijf je in bij Koen Bothmer (koenbothmer@hotmail.com)Vragen:    Neem contact op met Koen Bothmer (0646594649)

 • Extra Editie Houtemse Gezèt

  • door Administrator
  • 09-04-2018

  Afgelopen week verscheen er een extra editie van de Houtemse Gezèt omtrent de recente dorpsbijeenkomst. Klik hier om de Houtemse Gezèt te lezen.

 • Onderhoud Park D'n Dreesj

  • door Administrator
  • 20-03-2018

  Afgelopen jaar is er in ons mooie Kerkdorp de nodige commotie ontstaan inzake het onderhoud van het park D’N Dreesj, het was en is niet voor iedereen duidelijk hoe het onderhoud van de aanplant en het maai- en snoeiwerk tot op heden is uitgevoerd. De kwaliteit van onderhoud, waarin het park zich momenteel bevindt, wordt als ver beneden peil ervaren. Met het oog op verbetering van de kwaliteit van onderhoud en om de nodige duidelijkheid te verkrijgen heeft de voorzitter van het Dorpsplatform Holtum, contact opgenomen met de verantwoordelijk wethouder in deze, Dhr. Leon Geilen. Het contact heeft geresulteerd in een afspraak op 23 februari j.l. waarbij het park en de omgeving is bezocht. Aanwezig bij het bezoek:Dhr. Leon Geilen, wethouder,Dhr. Piet Huveneers, verantwoordelijk ambtenaar Groen,Dhr. Jean Hoedemakers, stadsdeelcoördinator enDhr. Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform. Ter sprake is gekomen de algemene onderhoudstoestand, de uitvoering van de maaiwerkzaamheden, het niet verwijderen van de distels en het stuk rijden van de aanplant bij de uitvoering van het grof maaiwerk. De meeting heeft geresulteerd in het volgende: Dhr. Huveneers zal een plan van aanpak presenteren aan hetDorpsplatform, met o.a. als inhoud:-Frequentie en aanpassing maaiwerk.-Her- en bijplant heesters.-Herinrichting bloemenweides.-Verwijderen distelvorming. Na de presentatie van het onderhoudsplan aan het Dorpsplatform, zal dit worden gepubliceerd op de website van het Dorpsplatform en in de Houtemse Gezèt. We houden U op de hoogte.

 • Bedrijvenpark Holtum-Noord

  • door Administrator
  • 15-03-2018

  Op 15 maart 2018 verscheen er in De Limburger een artikel aangaande het Bedrijvenpark Holtum-Noord. Klik hier om dit artikel te lezen.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum