• banners/banner-uitbreiding-vdl-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

 • Aanbieden petitie Burgemeester Cox

  • door Administrator
  • 19-07-2018

  Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform Holtum, biedt Burgemeester Cox petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast Ekompany gevestigd op  bedrijventerrein Holtum Noord. De aanbiedingsbrief behelst tevens een Noodkreet voor het behoud van de leefbaarheid in het Kerkdorp Holtum.   Hieronder volgt de inhoud van de begeleidende brief:   Geachte Burgemeester Cox,   Vandaag, 4 juli 2018, bieden wij U de petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast van het bedrijf Ekompany Internationaal BV.   We doen, namens de ondertekenaars van deze petitie een dringend beroep op U, als burgervader van de gemeente Sittard-Geleen, om hier aandacht aan te besteden en zorg te dragen voor een passende oplossing. In de periode van 5 mei 2018, ons verzoek aanbieding petitie, tot op heden is de overlast niet minder geworden. Sterker nog, steeds meer inwoners van Holtum ondervinden overlast van de bedrijfsvoering van Ekompany. Deze situatie kunnen en willen wij niet langer accepteren. Daarnaast willen wij onze zorgen kenbaar maken inzake andere vormen van (groeiende) overlast van het industriegebied Holtum Noord. De hier gevestigde en nog te vestigen bedrijven sluiten Holtum inmiddels volledig in en er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de inwoners. De leefbaarheid in het Holtumse staat zwaar onder druk. Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog voornemens om, in het kader van het milieu, 4 windmolens te plaatsen op Holtum Noord, hetgeen een nieuwe aanslag betekent op de leefbaarheid in Holtum.  Weer een voorbeeld dat er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de leefbaarheid in het kerkdorp Holtum. Holtum Noord wordt volgepropt met leefbaarheids  belastende   bedrijven waarvan de inwoners de dupe worden.Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst met de Provincie en de commerciële partij ENGIE, is van overleg met- en inspraak door de inwoners van Holtum, geen enkele sprake geweest. Tevens maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en de productie van fijnstof die vrachtwagens en het overig gemotoriseerd verkeer op de Verloren van Themaatweg veroorzaken. Het vrachtverkeer zou feitelijk niet eens over de Verloren van Themaatweg mogen/hoeven rijden, deze kunnen gemakkelijk gebruik maken van de gerealiseerde nieuwe ontsluiting vanaf de A2, maar door veel bedrijven op Holtum Noord 1 en 2, wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt. Ook vragen wij aandacht voor de overlast van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door werknemers van VDL/Nedcar op de Ruys de Beerenbroucklaan. Dit toenemend verkeer in deze woonbuurt, waarbij de snelheden ruimschoots de 30 km overstijgen, vormt steeds meer een bron van ergernis bij de aanwonenden. Wij verzoeken U te bewerkstelligen dat op de Verloren van Themaatweg een z.g. flitspaal wordt geplaatst, hetgeen een einde zal maken aan de hoge snelheden en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en op de Ruys de Beerenbroucklaan maatregelen worden getroffen die het sluipverkeer terugdringen. We hopen van U zo spoedig mogelijk te vernemen welke stappen U onderneemt om een einde te maken aan de genoemde klachten.

 • 4e Edititie Houtemse Gezèt

  • door Administrator
  • 21-06-2018

  Klik hier om de 4de editie van de Houtemse Gezèt te lezen. Redactie van de Houtemse Gezet

 • Volksdansen in Holtum

  • door Administrator
  • 19-05-2018

  “Ecsplore” (mogelijk gemaakt door de gemeente Sittard-Geleen) organiseert in het kader van “meer bewegen voor ouderen”,  diverse bewegingsactiviteiten voor 55 plussers, waaronder “volksdansen”. “Volksdansen” is een zeer ruim begrip en bestaat uit dansen uit alle landen van de wereld. Het is zeer afwisselend door de diverse passen, figuren en tempo’s. Men danst op verschillende manieren: in een kring , op rijen of met paren. De docent maakt gebruik van originele internationale muziek uit onder meer Verenigde Staten, Engeland, Slavische Staten, Rusland, Griekenland, enz.  Hierdoor komen zeer veel dansen aan bod zoals b.v. line dance, wals, tango, enz. Door de laagdrempeligheid is het voor iedereen die van dansen, bewegen op muziek en gezelligheid houdt, een aanrader. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde lerares.  Loop eens binnen om gratis een les volksdansen mee te doen. In Holtum op elke dinsdagmiddag van 15.00 – 16.00 / 16.15 uur in gemeenschapshuis “De Auw Sjoal”.      Iedere inwoner van de gemeente Sittard-Geleen kan meedoen. Men hoeft dus niet persé uit Holtum te zijn.  Dus, mocht u een vriend / vriendin uit een naburig dorp / stad willen meebrengen, is dit geen probleem. De kosten bedragen momenteel  25,12 Euro per kwartaal   Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij: G. Wagemans-Kremer, tel. 046 – 48 53 552 Of via Ecsplore tel. 046 – 475 72 61

 • ‘Houtem Vreuger’ op zoek naar carnavalsverleden

  • door Administrator
  • 19-05-2018

  De werkgroep “Houtem Vreuger” is al enkele jaren succesvol actief om het roemrijke verleden van Holtum middels een jaarlijkse thema-avond voor het voetlicht te brengen. Het afgelopen jaar was het thema 'Holtum in de 60’er jaren' en werd in dit kader o.a. ook een dvd gepresenteerd en uitgebracht met een bewerkte dorpsfilm uit 1968.   De werkgroep heeft recent besloten om dit jaar het carnavalsverleden in Holtum als thema te kiezen. De reden is dat CV De Katers het komende carnavalsseizoen haar 6 x 11-jarig bestaan viert. Dit jubileum wordt net als voorgaande bestaansfeesten weer groots gevierd. De carnavalsvereniging is al begonnen met hier publiciteit aan te geven. De werkgroep Houtem Vreuger heeft geen directe relatie met de carnavalsvereniging, maar vindt het aanstaande jubileum wel een uitstekende reden om dit jaar het rijke carnavalsverleden van Holtum als thema te kiezen voor de op 9 november a.s. geplande avond in gemeenschapshuis 'De Auw Sjoal'. Ze wil dit zoals gebruikelijk weer doen middels foto- en filmbeelden, muzikale optredens en leuke verhalen m.b.t. het thema.   Natuurlijk is er in het archief van CV De Katers en in het archief van ons werkgroeplid Lei van Pol het nodige materiaal aanwezig, maar voor het maken van een mooi programma doet de werkgroep een beroep op (oud-) inwoners van Holtum om oud(er) materiaal m.b.t. het carnaval in Holtum ter beschikking te stellen. Wij zijn op zoek naar oude filmbeelden, foto's, (muziek)opnames en teksten  die op enigerlei wijze betrekking hebben op het carnaval in Holtum. Wat filmbeelden betreft kunnen we zeker en vooral ook oude 8mm-opnamen gebruiken. Hoe en welk deel van het materiaal we voor de thema-avond gaan gebruiken moeten we nog bezien, maar wij hechten er ook grote waarde aan om alle materiaal m.b.t. het dorpsverleden centraal te verzamelen om het niet verloren te laten gaan voor de huidige en toekomstige generaties. Daarom onze oproep: “Lever s.v.p. alles aan wat enigszins in dit kader van waarde kan zijn”.   Mocht u over interessant materiaal beschikken, laat het ons dan via e-mail weten. Stuur de e-mail s.v.p. met telefoonnummer naar houtemvreuger@gmail.com . Wij nemen dan contact met u op om te bespreken hoe we het materiaal tijdelijk in ons bezit kunnen krijgen en eventueel  digitaliseren. Alles wat u aandraagt wordt hogelijk gewaardeerd en zal spoedig worden geretourneerd.   Werkgroep Houtem Vreuger

 • Burgerpeiling 2018

  • door Administrator
  • 08-05-2018

  Burgerpeiling 2018 Hoe denkt u over uw buurt? En over de gemeente Sittard-Geleen? Doe mee aan onze Burgerpeiling en laat uw mening horen Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Maakt de gemeente u voldoende deelgenoot van plannen? Wij willen graag weten hoe u denkt over uw buurt en de gemeente en daarom voeren wij een Burgerpeiling uit. Door dit onderzoek willen wij – samen met u – de zorg voor uw buurt en de ondersteuning vanuit de gemeente verder verbeteren. Invullen kost u ongeveer 20 minuten.   Burgerpeiling 2018 invullen  

 • Lintje Anny Kerstjens-Cramers

  • door Administrator
  • 27-04-2018

  Anny Kerstjens-Cramers is secretaris van het gemengd zangkoor Holtum. Naast haar bestuurlijke taken is zij tweede dirigent en organiseert zij het traditionele Ceciliafeest van het koor. Zij is jarenlang betrokken geweest bij de Houtumse revue, onder meer als tekstschrijver. Zij droeg ook bij aan de totale organisatie van de revue. Bovendien heeft zij als tekstschrijver meegewerkt aan de jubileumrevue die destijds ter ere van Sittard 750 jaar stad werd geschreven. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum